• Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên của Better Work Jordan 2019: Một năm nhìn lại

11 Tháng Bảy 2019

Báo cáo thường niên lần thứ mười của Better Work Jordan trình bày những phát hiện và quan sát từ 79 đánh giá nhà máy được hoàn thành vào năm 2018. Báo cáo thường niên cũng nêu bật xu hướng về tỷ lệ không tuân thủ trong ba năm qua. Các phát hiện tuân thủ được bổ sung bằng các quan sát bổ sung thông qua sự tham gia của nhà máy và sự hợp tác của chương trình với các bên liên quan trong ngành.

Đánh giá doanh nghiệp của Better Work – một chuyến thăm tại chỗ không báo trước kéo dài hai ngày – là một thành phần quan trọng trong các dịch vụ cốt lõi của chương trình. Dữ liệu tuân thủ được chia thành tám cụm: bốn theo tiêu chuẩn lao động cốt lõi (được đánh giá theo tiêu chuẩn lao động quốc tế) và bốn trong điều kiện làm việc (được đánh giá theo luật pháp và quy định quốc gia). Mặc dù các báo cáo đánh giá riêng lẻ cho phép Better Work, nhà máy và người mua xác định và hiểu được sự không tuân thủ trong các nhà máy, báo cáo thường niên mang đến cơ hội để củng cố và phân tích nhiều xu hướng ngành hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống tuyên bố PAC của Ủy ban Cố vấn Dự án về báo cáo này từ đây

TẢI XUỐNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.