Giao tiếp tại nơi làm việc - Đào tạo

Khóa đào tạo này nhằm mục đích nâng cao quản lý nhà máy và sự hiểu biết của công nhân về giải quyết vấn đề dựa trên đối thoại.

Nội dung:

Hiểu tầm quan trọng của giao tiếp tại nơi làm việc

Đánh giá hệ thống thông tin liên lạc ở cấp nhà máy

Bắt đầu cải thiện giao tiếp tại nơi làm việc

Đối tượng: Thành viên PC và Quản lý cấp trung

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười 22, 2017
9:00 sáng - 13:00 chiều
Loại:
Nhà máy đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.