Cán bộ phúc lợi- Phát triển năng lực

Trọng tâm: Quan hệ lao động, cơ chế khiếu nại và luật pháp địa phương

Đến cuối khóa đào tạo Học viên sẽ hiểu:

  • làm thế nào để giải quyết các vấn đề nhạy cảm và giới thiệu đối thoại xã hội,
  • Các công cụ và phương pháp tiếp cận để tăng cường các cơ chế khiếu nại hiện có
  • Luật pháp địa phương- Quy tắc lao động Bangladesh và Đạo luật Lao động Bangladesh.

Thời lượng: Hai ngày

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 27, 2017
9:00 sáng - 17:00 chiều
Loại:
Nhà máy đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.