Đào tạo ảo: Giao tiếp tại nơi làm việc (Giao tiếp, rào cản giao tiếp và kỹ năng lắng nghe)

Đào tạo ảo: Giao tiếp tại nơi làm việc (Giao tiếp, rào cản giao tiếp và kỹ năng lắng nghe)

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 28, 2020
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.