Đào tạo ảo về quấy rối và phòng ngừa tình dục (Giám sát viên)

Đào tạo ảo về quấy rối và phòng ngừa tình dục (Giám sát viên)

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng 22, 2021
9:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.