Hội thảo công nghiệp ảo về chuẩn bị khẩn cấp và điều tra tai nạn

Hội thảo công nghiệp ảo về chuẩn bị khẩn cấp và điều tra tai nạn

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Tám 24, 2020
10:30 sáng - 13:30 chiều
Loại:
Đào tạo Bangladesh đào tạo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.