Việt Nam – Tập huấn về Module 3: Thương lượng tập thể

Module 3: Thương lượng tập thể

Xây dựng trên Mô-đun 1 và 2, mô-đun cuối cùng này trong loạt IR được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về vai trò của thương lượng tập thể trong việc đảm bảo cải thiện lâu dài điều kiện làm việc và quan hệ nơi làm việc, đồng thời giúp nhân viên chủ chốt của nhà máy phát triển các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy các quy trình thương lượng hiệu quả trong các nhà máy của họ.

Mục tiêu Tham dự là lãnh đạo công đoàn, đại diện công nhân, cán bộ có nhiệm vụ thương lượng, đại diện quản lý, trưởng phòng, quản lý nhà máy.

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười 3, 2019 - Tháng Mười 4, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.