Việt Nam – Đào tạo giảng viên, Giám sát viên kỹ năng giám sát (miền Bắc)

Ngày tổ chức sự kiện:
26 Tháng Năm, 2021 - 27 Tháng Năm, 2021
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.