Việt Nam – Đào tạo kỹ năng giám sát

Đào tạo kỹ năng giám sát

Khóa học Better Work phổ biến nhất, đào tạo SST được thiết kế đặc biệt cho các nhà quản lý sản xuất và giám sát viên trực tiếp giám sát công nhân.

Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho các giám sát viên hiện tại và tham vọng các công cụ họ cần để chuyển đổi nơi làm việc thông qua việc cải thiện giám sát và giao tiếp với người lao động.

Vào cuối khóa học, người tham gia sẽ hiểu biết và thành thạo hơn trong việc thực hiện các kỹ năng giám sát của họ trong các lĩnh vực như thúc đẩy lực lượng lao động, duy trì kỷ luật, giao nhiệm vụ và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.

Mục tiêu Thành phần tham dự là lãnh đạo dây chuyền, giám sát, quản lý sản xuất, thành viên PICC (đại diện công nhân)

Thời lượng: 3 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Đào tạo Kỹ năng Giám sát" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Chín 18, 2019 - Tháng Chín 20, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.