Hội thảo phòng chống quấy rối tình dục

Đến cuối khóa đào tạo này, người tham gia sẽ:

• Xác định các hình thức quấy rối tình dục • Hiểu lý do tại sao quấy rối tình dục phổ biến trong các nhà máy may mặc trên toàn thế giới • Hiểu quấy rối tình dục ảnh hưởng đến người lao động như thế nào • Hiểu tầm quan trọng của chính sách phòng ngừa và quấy rối tình dục • Hiểu quy trình thực hiện.

Mục tiêu: Quản lý cấp cao

Thời lượng: Một ngày

Ngày tổ chức sự kiện:
9 Tháng Năm, 2017
9:00 sáng - 17:00 chiều
Loại:
Nhà máy đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.