Phòng ngừa và quấy rối tình dục

Kết thúc hội thảo, các đại biểu sẽ:

  • Xác định các hình thức quấy rối tình dục
  • Hiểu lý do tại sao quấy rối tình dục phổ biến trong các nhà máy may mặc trên toàn thế giới
  • Hiểu quấy rối tình dục ảnh hưởng như thế nào đến người lao động
  • Hiểu tầm quan trọng của chính sách phòng ngừa và quấy rối tình dục
  • Hiểu quy trình thực hiện

Mục tiêu: Quản lý cấp cao nhất bao gồm cả nhân viên sản xuất

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười 26, 2017
9:00 sáng - 17:00 chiều
Loại:
Nhà máy đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.