Đào tạo phòng ngừa và quấy rối tình dục cho người giám sát

Đào tạo phòng ngừa và quấy rối tình dục cho người giám sát

Ngày tổ chức sự kiện:
31 Tháng Năm, 2022
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Khán giảBangladesh Đào tạo Thương hiệu Đào tạo Nhà máy

Các sự kiện khác

Đối tượng, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Đào tạo

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

Đối tượng, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Đào tạo

Việt Nam – E-learning Nơi làm việc tôn trọng

Đối tượng, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Đào tạo

Việt Nam – E-learning An toàn vệ sinh lao động

Đối tượng, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Đào tạo

Việt Nam – Quan hệ lao động ảo cho FA

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.