Pole de compétence GEFP: Đối thoại xã hội / truyền thông et CE

Formation sur le dialogue social, la communication et la comité d'entreprise

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Chín 5, 2022 - Tháng Chín 7, 2022
0:00 sáng - 23:59 tối

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.