Bảo vệ thai sản – Hội thảo doanh nghiệp

Hội thảo ngành cung cấp hướng dẫn và công cụ để tăng cường và mở rộng bảo vệ thai sản cho tất cả phụ nữ trong lĩnh vực RMG.

Các chủ đề được đề cập:

• Nghỉ thai sản và các loại nghỉ phép liên quan

• Tiền mặt và quyền lợi y tế

• Bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc

• Bảo vệ việc làm và không phân biệt đối xử

• Sắp xếp cho con bú tại nơi làm việc

• Ngoài thai sản và trở lại làm việc

• Đối phó với việc chăm sóc trẻ em

Đối tượng: Cán bộ phúc lợi, Nhân viên nhân sự và tuân thủ

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười Hai 6, 2017
9:00 sáng - 17:00 chiều
Loại:
Nhà máy đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.