Đào tạo kỹ năng con người quản lý

Đào tạo kỹ năng con người quản lý

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng 3 14, 2019 - Tháng 3 15, 2019
9:30 sáng - 10:30 sáng
Loại:
Đào tạo Indonesia

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.