Buổi chia sẻ học tập về tập huấn cho cán bộ phúc lợi

Vị trí:

5 tháng 12 năm 2022 - Dhaka

6 Tháng Mười Hai 2022 – Savar

7 tháng 12 năm 2022 - Gazipur

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười Hai 5, 2022
9:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Khán giảBangladesh Đào tạo Thương hiệuNhà máy Đào tạo chung

Các sự kiện khác

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Việt Nam – E-learning Nơi làm việc tôn trọng

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Việt Nam – E-learning An toàn vệ sinh lao động

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Việt Nam – Quan hệ lao động ảo cho FA

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.