Quản lý nguồn nhân lực (nâng cao)

Khóa học Xác định khoảng trống trong nhu cầu nhân sự hiện tại và tương lai, mô tả các thành phần của một hệ thống nhân sự hiệu quả và mối quan hệ giữa năng suất và quản lý nhân sự tốt và thực hiện các thủ tục và chính sách có cấu trúc hỗ trợ một hệ thống nhân sự hiệu quả.

Mục tiêu: Quản lý nhà máy

Thời lượng: Một ngày

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười 26, 2017
9:00 sáng - 15:00 chiều
Loại:
Đào tạo Jordan

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.