Đào tạo bình đẳng cho người khuyết tật

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Tám 13, 2019 - Tháng Tám 14, 2019
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Đào tạo Indonesia

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.