Bangladesh — Đào tạo ảo về Lãnh đạo khủng hoảng

Bangladesh — Đào tạo ảo về Lãnh đạo khủng hoảng

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 30, 2021
9:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.