Bangladesh — Đào tạo ảo về 5S

Bangladesh — Đào tạo ảo về 5S

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 17, 2021
9:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.