Antsirabe-Introduction à la communication sur le lieux de travail pour Syndicats (TRADE UNIONS)

Antsirabe-Introduction à la communication sur le lieux de travail pour Syndicats (TRADE UNIONS)

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 5, 2022
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Nhà máyđào tạo Madagascar

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.