• Câu chuyện thành công

Thanh tra MAST hợp lực giải quyết quấy rối tình dục

21 Tháng Bảy 2020

Theo một nghiên cứu của Đại học Tufts ở Hoa Kỳ, khi khởi động chương trình Better Work Haiti, khoảng một phần ba công nhân may mặc, phần lớn là phụ nữ, đã báo cáo các vấn đề về quấy rối tình dục tại nơi làm việc của họ. Đây là một vấn đề nổi tiếng khó khăn và nhạy cảm để phát hiện trong quá trình đánh giá tuân thủ. Better Work Haiti đã tăng cường các chính sách của mình để ngăn chặn quấy rối tình dục bằng cách công khai các loại hành vi được coi là quấy rối, cũng như chính sách không khoan nhượng. Tất cả người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm cả quản lý cấp trung và cấp cao, đã được đào tạo tuân thủ về Chính sách Không khoan nhượng này và các phương pháp để ngăn chặn quấy rối tình dục.
Ngoài ra, thanh tra lao động cũng tham gia nhóm học viên này. Trong các đánh giá năm 2019 của chúng tôi, 6% các nhà máy được xem xét chỉ ra rằng công nhân đã bị quấy rối tình dục.

"Các nhà máy phải đảm bảo rằng các chính sách không khoan nhượng đối với quấy rối tình dục được truyền đạt và hiểu rõ bởi tất cả người lao động và không chỉ còn trên giấy và chỉ được hiển thị trên bảng thông báo." Pierre André, công nhân nhà máy

"Trước đây, có một giám sát viên quấy rối một công nhân. Người công nhân phàn nàn. Ban quản lý thấy rằng đó là sự thật, và người đó đã bị sa thải." Một thành viên ủy ban lưỡng đảng

CÁC BIỆN PHÁP ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BETTER WORK HAITI

♦ Kế hoạch đào tạo của chương trình đã được cập nhật bao gồm đào tạo hàng quý về phòng chống quấy rối tình dục và các chủ đề giao thức không khoan nhượng khác;
♦ Các nhà máy đã nhận được chính sách không khoan nhượng về quấy rối và bắt đầu các chiến dịch truyền thông chống quấy rối tình dục;
♦ Khóa đào tạo kỹ năng giám sát của Better Work đã giúp nâng cao nhận thức về vấn đề này cho các giám sát viên;
♦ Các nhà máy đã đào tạo tất cả nhân viên của họ về những gì cấu thành quấy rối và lạm dụng. Họ cũng xem xét các chính sách quấy rối tình dục của họ với sự tham vấn của ủy ban công đoàn;
♦ Bằng cách thiết lập các chính sách về vấn đề này, ban quản lý nhà máy hiện đang tham gia nhiều hơn vào việc ngăn chặn quấy rối tình dục và đang tiến hành đào tạo nội bộ cho các giám sát viên;
♦ Better Work đã tổ chức một chương trình đào tạo về quấy rối tình dục có tên là: 'Nơi làm việc tôn trọng' với các đối tác quốc gia khác để thảo luận về vấn đề giảm thiểu
các trường hợp quấy rối tình dục. Chúng tôi cũng đã thảo luận về các cơ hội và hành động để khắc phục những vấn đề này, vốn vẫn là những rào cản rõ ràng đối với việc trao quyền cho phụ nữ và phát triển các kỹ năng của họ tại nơi làm việc.

Các kết quả sau đây đã được người lao động chia sẻ sau các buổi đào tạo và trong quá trình tư vấn với các thành viên Ủy ban Tư vấn Cải thiện Hiệu suất (PICC):
♦ Người lao động có nhiều khả năng báo cáo các trường hợp quấy rối tình dục;
♦ Công nhân trích dẫn một số trường hợp người vi phạm đã bị quản lý sa thải;
♦ Các nữ công nhân báo cáo rằng các giám sát viên tôn trọng hơn.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.