ពី សុវត្ថិភាព ផ្លូវ ទៅ កាន់ COVID- សុវត្ថិភាព៖ TWG របស់ កម្ពុជា

28 Aug 2020

វា ជា ព្រឹក សើម អំឡុង រដូវ ភ្លៀង ធ្លាក់ របស់ កម្ពុជា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ ពេល ដែល កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ Srey Meak និង សហការី ម្នាក់ របស់ នាង បាន ជិះ ម៉ូតូ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ខេត្ត កំពង់ចាម។ ភ្លាម នោះ រថយន្ត មួយ គ្រឿង ពី ទិស ដៅ បញ្ច្រាស់ទិស គ្នា បុក រថយន្ត របស់ ពួក គេ ដោយ កិន ពួក វា ទៅ ដី ។ Srey Meak ត្រូវ បាន គេ បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរពេទ្យ រយៈពេល ២ សប្តាហ៍ ដោយ រង របួស ជើង ធ្ងន់ធ្ងរ។

«ក្បាល ខ្ញុំ បុក រថយន្ត ក្នុង ហេតុការណ៍ ធ្លាក់។ នាង បាន និយាយ ថា សំណាង ណាស់ ដែល ខ្ញុំ ពាក់ មួក ការពារ ដូច្នេះ មិន មាន របួស ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ក្បាល ខ្ញុំ ទេ ។ "

សំណាង ល្អ រោងចក្រ របស់ Srey Meak បាន កំពុង លើកទឹកចិត្ត ដល់ កម្មករ ក្នុង ការ ទិញ មួក សុវត្ថិ ភាព ជា វិធានការ មួយ ដែល ជំរុញ ដោយ ក្រុម ការងារ ដឹក ជញ្ជូន (TWG) ដែល ជា ក្រុម ការងារ របស់ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាក និង ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ដែល ជួយ សម្រួល ដោយ ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia (BFC) ដោយ ស្វែង រក ការ បង្កើន សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ នៅ ទូទាំង ប្រទេស។

BFC, brands and partners — including Road Safety Experts AIP Foundation, The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) និង មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាព - បាន បង្កើត ជា លើក ដំបូង នូវ TWG នៅ ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយ មាន ការ មើលឃើញ ថា "កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង ទាំងអស់ ធ្វើ ដំណើរ ដោយ សុវត្ថិភាព ទៅ និង ពី ការងារ គ្រប់ ពេល វេលា"។

គម្រោង អាកាស យានដ្ឋាន នេះ គឺ ជា ជំហាន ដំបូង នៃ ចលនា ធំ មួយ ដែល ភាព រំជួល របស់ វា បាន កើន ឡើង ក្នុង ពេល វេលា និង បាន ក្លាយ ជា ការ សហ ការ ដ៏ សំខាន់ មួយ ដើម្បី ចែក រំលែក ព័ត៌មាន ក្នុង អំឡុង ពេល ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 ។

ក្នុង ចំណោម វិបត្តិ បច្ចុប្បន្ន BFC បាន ចូល រួម ជា ថ្មី ម្តង ទៀត ជាមួយ ដៃ គូ TWG របស់ ខ្លួន ការ អភិវឌ្ឍ និង ផ្សព្វ ផ្សាយ បដា និង បដា ជាង 11,000 ដែល នឹង ត្រូវ បង្ហាញ នៅ លើ រថ យន្ត ។ តាម រយៈ ការ លាយ បញ្ចូល គ្នា នៃ រូប ភាព យន្ត និង សារ ធាតុ នេះ បង្ហាញ ពី ការ អនុវត្ត សុខ ភាព ប្រុង ប្រយ័ត្ន ទាំង កម្ម ករ និង អ្នក បើក បរ គួរ តែ សង្កេត ឃើញ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ អប្បបរមា ក្នុង អំឡុង ពេល ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។

អ្នក សម្រប សម្រួល TWG បាន និយាយ ថា " បដា ចម្បង គឺ អំពី អ្វី ដែល កម្ម ករ គួរ ធ្វើ មុន ពេល ឡើង ទៅ លើ រថ យន្ត ដឹក ទំនិញ ដូច ជា ការ លាង ដៃ របស់ ពួក គេ និង ពាក់ របាំង មុខ និង លេខ ទូរស័ព្ទ សំរាប់ ដំបូន្មាន វេជ្ជ សាស្ត្រ ប្រសិន បើ ពួក គេ មាន អារម្មណ៍ មិន ល្អ ។ " «បដា ផ្សេង ទៀត កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ អ្នក បើកបរ ដោយ ណែនាំ ឲ្យ ជូត សម្អាត និង លុប ចោល រាល់ ផ្ទៃ រថយន្ត ទាំង អស់ មុន និង ក្រោយ ពី មនុស្ស ចូល មក បិទ ហើយ»។

បដា បន្ថែម ទៀត មាន គោល បំណង រំឭក ដល់ កម្មករ អំពី អ្វី ដែល ត្រូវ ធ្វើ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ចេញ ទៅ ចូល រោង ចក្រ ដូច ជា ការ លាង ដៃ យ៉ាង ហោច ណាស់ ២០ វិនាទី ក្នុង ចំណោម ការ ណែនាំ ផ្សេង ទៀត។

បដា ក៏ បាន បង្ហាញ ពី របៀប ដែល កម្ម ករ គួរ តែ មាន ឥរិយាបថ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ។ មុន ពេល ឱប កូន ឬ និយាយ សួស្ដី ឪពុក ម្ដាយ សាច់ញាតិ ឬ មនុស្ស ដទៃ ទៀត នៅ ក្នុង បន្ទប់ ដេក របស់ ពួក គេ ជា ឧទាហរណ៍ ពួក គេ គួរ តែ យក ទឹក សន្សឹមៗ រួច ដាក់ សម្លៀកបំពាក់ ស្រស់ ៗ ដើម្បី ចៀសវាង ពី ការ រីក រាល ដាល នៃ ការ ឆ្លង មេ រោគ ដែល អាច កើត មាន ឡើង។

លោក លូវីស ហ្គោលម៉េន អ្នក សម្រប សម្រួល ការ អភិវឌ្ឍ កម្មវិធី នៅ កម្ពុជា សម្រាប់ មជ្ឈមណ្ឌល សាមគ្គី ភាព បាន ឲ្យ ដឹងថា ៖ « ការងារ នេះ ជា មធ្យោបាយ ដ៏ ល្អ មួយ ដើម្បី បង្ហាញ ពី អ្វី ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ជាមួយ នឹង ការ សហការ របស់ កម្មករ អ្នក បើកបរ រោងចក្រ និង ម៉ាក នានា ហើយ ឥឡូវ នេះ យើង កំពុង គាំទ្រ ដំណាក់កាល បន្ទាប់ គឺ កម្មវិធី 'Commuting Safety for Workers' ដែល ផ្តល់ មូលនិធិ ដោយ ទីភ្នាក់ងារ សហរដ្ឋ អាមេរិក សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ អន្តរជាតិ (USAID) » ។ អង្គការ សិទ្ធិ កម្មករ អន្តរជាតិ។

យោង តាម មូលនិធិ សន្តិសុខ សង្គម ជាតិ (NSSF) បាន ឲ្យ ដឹង ថា ការ ប៉ះ ទង្គិច ផ្លូវ ចំនួន ១.៥៥៤ លើក ដែល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ត្រូវ បាន គេ កត់ ត្រា កាល ពី ឆ្នាំ មុន នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា។ ក្នុង នោះ មនុស្ស ៥០ នាក់ បាន ស្លាប់ ៣៤១ នាក់ រង របួស ធ្ងន់ ខណៈ ១.៦៥១ នាក់ ទៀត រង របួស មធ្យម ។

ការ ប៉ះ ទង្គិច ផ្លូវ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ បំផ្លិច បំផ្លាញ ដល់ កម្ម ករ ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ ព្រម ទាំង ទៅ លើ រោង ចក្រ និង កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ ឧស្សាហកម្ម នេះ ផង ដែរ ។ ការ ផ្តួច ផ្តើម ដូច ជា TWG មើល ទៅ ដូច ជា ប្រឈម នឹង ស្ថាន ភាព quo និង បង្កើន សុវត្ថិភាព នៅ ទូទាំង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ។

ហ្គោលម៉េន និយាយ ថា " ឥរិយាបថ បើក បរ មិន ល្អ និង ការ អនុវត្ត រួម ជាមួយ ស្ថាន ភាព រថ យន្ត គឺ ជា មូល ហេតុ សំខាន់ នៃ ការ ប៉ះ ទង្គិច ផ្លូវ នៅ ទូទាំង ប្រទេស ។ " «មធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូន រួម មាន អាយុ ជា មធ្យម ២០ ឆ្នាំ ខ្វះ កន្លែង អង្គុយ ឲ្យ បាន ត្រឹមត្រូវ ហើយ ជា រឿយៗ ត្រូវ បាន ផ្ទុក លើស កម្រិត»។

នៅ ចន្លោះ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ និង ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុម នេះ បាន អនុវត្ត គម្រោង អាកាស យានដ្ឋាន រយៈ ពេល មួយ ឆ្នាំ ដោយ ឈាន ដល់ អ្នក ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍ ប្រហែល ២៦.០០០ នាក់ រួម មាន កម្មករ រោងចក្រ គ្រប់គ្រង រោងចក្រ អ្នក បើកបរ ដឹក ជញ្ជូន សមាគម និង តំណាង សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម នៅ តាម រោងចក្រ ចំនួន ៥ នៅ តាម បណ្ដា ខេត្ត ចំនួន ៣។

ហ្គោលម៉េន និយាយ ថា " មូលនិធិ AIP បាន រចនា កម្ម វិធី តែ មួយ គត់ មួយ និង បាន សម្រេច ចិត្ត បង្កើត គណៈកម្មាធិការ ការងារ សុវត្ថិភាព ផ្លូវ នៅ រោង ចក្រ ស្រដៀង គ្នា ទៅ នឹង ក្រុម គ្រប់ គ្រង កម្ម ករ របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។ " «សមាជិក ក្រុម ការងារ គឺ ជា ជើង ឯក នៃ ការ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ បញ្ហា នៅ ក្នុង រោងចក្រ របស់ ពួក គេ វាយ តម្លៃ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថា តើ មនុស្ស ពាក់ មួក ការពារ ក្នុង អំឡុង ពេល ធ្វើ ដំណើរ របស់ ពួក គេ មាន កម្មករ ប៉ុន្មាន នាក់ កំពុង ប្រើ រថយន្ត ដឹក ទំនិញ ដែល រថយន្ត ទាំង នេះ ទម្លាក់ កម្មករ ហើយ ថា តើ ទាំង នេះ ជា កន្លែង មាន សុវត្ថិភាព ដែរ ឬ ទេ»។

ផ្អែក តាម របាយការណ៍ ចុង ក្រោយ នៃ គម្រោង អាកាស យានដ្ឋាន ការ ផ្តួច ផ្តើម នេះ មិន ត្រឹម តែ បាន ជួយ បង្កើន ចំណេះ ដឹង របស់ កម្ម ករ អំពី របៀប រក្សា ខ្លួន ឯង ឲ្យ មាន សុវត្ថិភាព នៅ លើ ផ្លូវ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ពង្រីក ចំណេះ ដឹង របស់ អ្នក បើក បរ អំពី សុវត្ថិភាព ផ្លូវ ផង ដែរ ។ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អាកប្ប កិរិយា និង ឥរិយាបថ របស់ អ្នក បើក បរ ចំពោះ ការ បើក បរ ដែល មាន សុវត្ថិភាព ជាង នេះ ក៏ ត្រូវ បាន ទទួល ស្គាល់ ថា ជា សមិទ្ធ ផល ជាក់ ស្តែង ផង ដែរ ។

«មាន គ្រា ដ៏ ស្រស់ ស្អាត មួយ ដែល តំណាង រោងចក្រ យើង ធ្វើ ការ ជាមួយ ខ្ញុំ ហើយ បាន និយាយ ថា ចំនួន ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា របស់ និយោជិត របស់ ពួក គេ បាន ធ្លាក់ ពី ១៥៦ ឆ្នាំ មុន ដល់ ១៥ នាក់ បន្ទាប់ ពី មាន ការ អន្តរាគមន៍ របស់ យើង។ ហ្គោលម៉េន បាន និយាយ ថា នេះ ពិត ជា គួរ ឲ្យ រំភើប ណាស់ ហើយ ការ ពិត ដែល ថា គាត់ មាន ចិត្ត រំភើប ចំពោះ លទ្ធ ផល នេះ គឺ កាន់ តែ ផ្តល់ រង្វាន់ កាន់ តែ ច្រើន ។ "

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។