Tỷ lệ không tuân thủ thấp nhất đối với bảng lương kép trong năm năm

12 Tháng Tám 2020

Biên chế gấp đôi là một vấn đề không tuân thủ, không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn tất cả các bên liên quan trong ngành may mặc. Nó xảy ra khi quản lý trả lương cho người lao động ngoài biên chế chính, bao gồm các ưu đãi cho giờ làm thêm và tiền lương thêm. Thực tiễn này có thể làm giảm đóng góp cho an sinh xã hội quốc gia và có thể ảnh hưởng đến hưu trí, lương hưu và lệ phí của người lao động trong trường hợp ốm đau hoặc tai nạn.

Một nhược điểm khác là người lao động không nhận thức được thành phần tiền lương, ưu đãi và mục tiêu thực tế của họ. Để giảm thiểu tình trạng không tuân thủ, Better Work Nicaragua đã phát triển một quy trình đối thoại để thông báo cho tất cả các bên liên quan. Cung cấp đào tạo cho thanh tra viên về cách xác định bảng lương kép là rất quan trọng đối với quá trình này. Là một phần trong quy trình tư vấn của chúng tôi, nhóm của chúng tôi cũng đã làm việc chặt chẽ với các nhà quản lý nhà máy để giúp giám sát việc tuân thủ về vấn đề này. Chúng tôi cũng nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của việc hạch toán mọi thứ để nó không ảnh hưởng đến lương hưu và an sinh xã hội của họ. Thông qua các tương tác với các nhà lãnh đạo công đoàn, thông điệp đã được chia sẻ với
tất cả nhân viên. Do những nỗ lực này, chỉ có một nhà máy với 137 công nhân vẫn không tuân thủ.

Trong năm 2014, một nửa số nhà máy đã cung cấp bảng lương gấp đôi, ảnh hưởng đến khoảng 7.521 người. Chúng tôi không tìm thấy vi phạm nào về các vấn đề sau:

♦ Hệ thống báo động được lắp đặt đúng cách: Trong ít nhất hai năm, Better Work Nicaragua và các chuyên gia từ sở cứu hỏa đã cung cấp đào tạo chuẩn bị khẩn cấp cho phần lớn các nhà máy. Những buổi đào tạo này đã nâng cao nhận thức của người lao động và quản lý, dẫn đến sự cải thiện đáng kể này.
♦ Thời gian nghỉ cho con bú đối với lao động nữ: Từ tháng 1 đến tháng 6/2019, tập huấn về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, quản lý rủi ro cho
Công nhân mang thai và quan điểm giới trong các chính sách và thủ tục của nhà máy đã được chuyển đến 52 đại diện quản lý.
♦ Bắt nạt, quấy rối hoặc đối xử nhục nhã trong bất kỳ nhà máy nào: Năm 2019, tổng cộng 17 giám sát viên của nhà máy đã trải qua khóa đào tạo kỹ năng giám sát. Ngoài ra, 52 nhà quản lý cấp trung từ 11 nhà máy đã tham gia chương trình kỹ năng lãnh đạo.

Tin tức

XEM TẤT CẢ
Uncategorized 9 Mar 2022

Chính phủ Pakistan và ILO ký Biên bản ghi nhớ triển khai Better Work

chủ toàn cầu Pakistan, Tin tức toàn cầu, Câu chuyện thành côngTháng Hai 10 2022

Giúp lao động nữ quản lý các rào cản văn hóa và nghề nghiệp ở Pakistan

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.