Báo cáo thường niên đầu tiên của Better Work Egypt: Thách thức và Điểm nổi bật

4 Tháng Chín 2023

Báo cáo thường niên đầu tiên của Better Work Ai Cập nêu bật các kết quả đánh giá được thu thập từ các nhà máy đối tác, các nỗ lực cải tiến của họ và các sáng kiến chính được đăng ký trong suốt năm 2022.

CAIRO, Ai Cập, ngày 30 tháng 8 năm 2023– Better Work Ai Cập đã công bố báo cáo thường niên đầu tiên với kết quả đánh giá từ 57 nhà máy tham gia từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, sử dụng Công cụ đánh giá tuân thủ (CAT) của chương trình, Đại diện của Bộ Lao động, các tổ chức của người lao động, Liên đoàn Công nghiệp Ai Cập (FEI) và Hội đồng Xuất khẩu Hàng may mặc Ai Cập đã thảo luận về những phát hiện của báo cáo trong cuộc họp ba bên vào ngày 1 tháng 6.

Thông tin trong Báo cáo thường niên được thiết lập để cung cấp một bức tranh nhanh về ngành, giúp cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc địa phương và thúc đẩy hợp tác ba bên giữa Bộ Lao động Ai Cập, các tổ chức của người sử dụng lao động và công đoàn. 

Đánh giá tuân thủ Better Work được thực hiện trong chuyến thăm không báo trước kéo dài 2 ngày, với các đánh giá viên kết hợp quan sát trực tiếp, xem xét tài liệu và phỏng vấn người lao động và người quản lý để phát hiện các trường hợp không tuân thủ luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế trên toàn nhà máy. Những phát hiện không tuân thủ như vậy sau đó được sử dụng để giúp các nhà máy xác định các khu vực cần cải thiện. Thu thập và báo cáo dữ liệu này theo thời gian cũng giúp các nhà máy thể hiện cam kết cải thiện điều kiện làm việc.

Các phát hiện không tuân thủ phổ biến nhất của Better Work ở Ai Cập vào năm 2022 thuộc nhóm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (ATVSLĐ), bao gồm thiếu sự chuẩn bị khẩn cấp, bảo vệ người lao động hạn chế và khan hiếm dịch vụ y tế và thiết bị sơ cứu.

Việc không tuân thủ các quy định về ATVSLĐ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động.

Tỷ lệ không tuân thủ cao đối với việc chuẩn bị khẩn cấp đã được đăng ký trong số các nhà máy tham gia Better Work. Điều này cho thấy cần có những tiến bộ hơn nữa trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn ATVSLĐ, các hướng dẫn liên quan và các giao thức báo cáo sự cố được công nhận và áp dụng ở cấp nhà máy, phù hợp với luật pháp quốc tế và quốc gia.

Ngoài ra, việc mở rộng hợp tác giữa Better Work và các ủy ban ATVSLĐ có mặt tại mỗi nhà máy được xác định là một cách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực không tuân thủ này, đặc biệt là dưới hình thức cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và dịch vụ y tế cho người lao động.

Sau các đánh giá, Better Work đã thực hiện các bước quan trọng để đạt được việc thực hiện bền vững các quy định về ATVSLĐ giữa các nhà máy đối tác tại Ai Cập. Đến cuối năm 2022, chương trình đã hoàn thành và đệ trình hơn một nửa kế hoạch cải thiện liên quan đến ATVSLĐ mà chương trình đã thảo luận với từng doanh nghiệp trực thuộc trong các dịch vụ tư vấn trong suốt cả năm. Các kế hoạch này bao gồm đào tạo về xử lý an toàn hóa chất và các chất độc hại và tổng quan về nhu cầu của hệ thống chữa cháy và phát hiện cháy trong khuôn viên nhà máy. Better Work sẽ tiếp tục hỗ trợ thực hiện các thực hành bền vững để giải quyết các thách thức về ATVSLĐ ở Ai Cập như một phần nhiệm vụ của mình.

Ngành công nghiệp may mặc làm sẵn (RMG) là xương sống của nền kinh tế Ai Cập. Ngành may mặc chiếm 3% GDP của đất nước và 27% sản lượng công nghiệp. Nhưng chỉ có khoảng 350 nhà máy trong tổng số khoảng 6.500 nhà máy là nhà máy xuất khẩu.

Thị trường toàn cầu của Mỹ và EU tiếp tục là những nhà nhập khẩu lớn nhất cho RMG, với tổng số 1,3 tỷ USD và 504 triệu USD vào năm 2022.

 Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine, dẫn đến đơn đặt hàng xuất khẩu giảm, đặt ra những thách thức mới cho ngành dệt may địa phương. Các tác động đã bao gồm hủy đơn đặt hàng và tìm nguồn cung ứng chậm trễ thanh toán. 

Trong bối cảnh này, sự sụt giảm đáng kể về việc làm, cả về số lượng công việc và tổng số giờ làm việc, đã dẫn đến sự sụt giảm doanh thu mạnh mẽ trong toàn ngành. 

Các nhà quản lý nhà máy cũng bày tỏ lo ngại về các quy trình kiểm toán thương hiệu "hỗn loạn và không chuẩn hóa", với các kiểm toán viên bên thứ ba thực hiện cách tiếp cận trừng phạt, thay vì định hướng biện pháp khắc phục.

Những phát hiện của báo cáo, cùng với thông tin chi tiết của các bên liên quan trong ngành, đã giúp thiết lập các tiêu chuẩn để đo lường tiến độ của giai đoạn tiếp theo của Better Work tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của các lĩnh vực cải thiện và cơ hội hợp tác được đưa vào báo cáo sẽ góp phần phát triển các sáng kiến trong tương lai của chương trình, giải quyết thâm hụt việc làm bền vững trong lĩnh vực dệt may, phù hợp với chiến lược quốc gia giai đoạn 2022-2027.

Lộ trình này xuất phát từ các cuộc thảo luận và tham gia liên tục giữa chương trình với các đối tác trong nước và quốc tế. Trong thời gian này, Better Work cũng đã tiến hành tham vấn ban đầu để đo lường hiệu quả, khoảng cách và sự phù hợp với các mục tiêu của các bên liên quan quốc gia.

Better Work sẽ tiếp tục cung cấp mô hình gắn kết nhà máy trong ngành may mặc của Ai Cập. Mô hình này kết hợp các yếu tố đánh giá, tư vấn và các buổi đào tạo, đặc biệt được thiết lập để cải thiện đối thoại xã hội trên toàn nhà máy và ở cấp quốc gia. Trong các can thiệp trong tương lai, chương trình nhằm mục đích ngày càng tập trung vào sự tham gia của các bên liên quan, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ dữ liệu - tất cả đều là những yếu tố cơ bản được lên kế hoạch cho giai đoạn chiến lược hiện tại.


Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.