• Câu chuyện thành công

Đối thoại xã hội mang lại kết quả mạnh mẽ

21 Tháng Bảy 2020

Năm 2019, Better Work Haiti ưu tiên quan hệ giữa người lao động và quản lý bằng cách giới thiệu các nền tảng để tham gia đối thoại xã hội trong các nhà máy. Những sáng kiến như vậy đã góp phần thúc đẩy các hệ thống quản lý nhân sự tiên tiến hơn và chứng minh rằng giao tiếp giữa người lao động và người quản lý có thể là một tài sản cạnh tranh thiết yếu cho các công ty.

Phối hợp với các đại diện ba bên từ khu vực tư nhân, người lao động và chính phủ, Better Work Haiti đã tổ chức phiên bản thứ hai của 'Xây dựng cầu nối'
Chương trình, một sáng kiến nhằm tăng cường năng lực của các bên liên quan quốc gia và tạo điều kiện cho một quá trình học tập chung góp phần tăng cường quyền sở hữu của tất cả các bên.

Các phiên họp kết hợp các cuộc thảo luận để xác định lợi ích của quan hệ lao động lành mạnh và những rủi ro liên quan đến sự hợp tác kém giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Vào cuối hội thảo, các đại biểu đã có thể đề xuất các hành động cụ thể để thúc đẩy quan hệ tốt hơn.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.