សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្មស្តីពី "បង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់រោងចក្រ តាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព"

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្មស្តីពី "បង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់រោងចក្រ តាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព"

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែង សហគ្រាសត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មានជំនាញ និងតាំងចិត្តខ្ពស់។ បុគ្គលិកប្រភេទនេះអាចទទួលបានតែតាមរយៈការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសមរម្យនិងការបណ្តុះបណ្តាលបន្តប៉ុណ្ណោះ។ តើ សហគ្រាស អាច ធ្វើ កម្មវិធី បណ្តុះ បណ្តាល ប្រព័ន្ធ ដើម្បី បំពេញ តម្រូវ ការ របស់ ខ្លួន និង នាំ មក នូវ លទ្ធផល ជាក់ ស្តែង យ៉ាង ដូចម្ដេច ? ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផ្នែកមួយនៃតម្រូវការនេះ ល្អប្រសើរជាងការងារវៀតណាមរៀបចំសិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្ម "បង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់រោងចក្រតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព"

ព័ត៌មាននៃសិក្ខាសាលា

  • កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា: 08:00am – ម៉ោង 12:00pm, Friday 16/06/2017
  • Venue: Lavender Meeting Room, Tan Son Nhat Restaurant, Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
  • វាគ្មិន៖ លោកស្រី Lynn Luc, Li & Fung (ការ អនុលោម តាម អ្នកលក់ ( និរន្តរភាព VN )
  • ភាសាក្នុងសិក្ខាសាលា៖ ភាសាវៀតណាម

 

ការចុះបញ្ជី

  • សហគ្រាសនីមួយៗត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យចុះឈ្មោះសម្រាប់តំណាងគ្រប់គ្រងម្នាក់របស់ Board Of Director ឬ Human Resources ឬអនុលោមភាពក្នុងការចូលរួម។
  • សូមចុចលើ Link REGISTRATION ដើម្បីចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ 14:00pm, 14/06/2017.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកស្រី Pham Thi Ngoc Tram លេខទូរស័ព្ទ (08) 73 050 363 (ext 111) ; ឬអ៊ីម៉ែល : trampham@betterwork.org

របៀបវារៈ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើប្រាស់កញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល 15 ថ្ងៃនៃការងារកាន់តែប្រសើរ?

តើការបណ្តុះបណ្តាលជាប្រព័ន្ធជាអ្វី?

ការបណ្តុះបណ្តាលតម្រូវការវិភាគ, មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ផែនការបណ្តុះបណ្តាល វាយតម្លៃលើប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល។

ចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង។

Q&A[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”vietnam” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 16, 2017
ម៉ោង 8:00 am - ម៉ោង 12:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។