Tuyên bố của Ủy ban Tư vấn Dự án của Better Factories Campuchia tại Hội nghị lần thứ 49

Tháng Hai 22 2019

PHNOM PENH, Campuchia – Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Tư vấn Dự án (PAC) của ILO Better Factories Campuchia, bao gồm đại diện của Bộ Lao động và Dạy nghề, Bộ Thương mại, Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc tại Campuchia (GMAC) và các công đoàn, đã họp để thảo luận về tầm nhìn chiến lược của BFC giai đoạn 2019-2022.  Sau cuộc họp, PAC đã đưa ra tuyên bố. Nhấp vào đây để tải xuống một tuyên bố đầy đủ bằng tiếng Khmertiếng Anh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.