FAQ ស្តីពីរបាយការណ៍ជាសាធារណៈ

23 Nov 2016

ភាព ជា ដៃគូ រវាង អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ (ILO) និង ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ (IFC) ក្រុមហ៊ុន Better Work Jordan ត្រូវ បាន ដាក់ ឲ្យ ដំណើរការ នៅ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨។ គោល បំណង របស់ វា គឺ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ភាព ក្រីក្រ នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ ដោយ ពង្រីក ឱកាស ការងារ ត្រឹម ត្រូវ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។ កម្ម វិធី នេះ ក៏ មាន គោល បំណង កែ លម្អ ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម នេះ ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ របស់ ប្រទេស ចូដង់ និង ស្តង់ដារ ការងារ ចម្បង របស់ ILO និង ដោយ បង្កើន សមត្ថ ភាព សេដ្ឋ កិច្ច នៅ កម្រិត សហគ្រាស ។

ស្រប តាម យុទ្ធ សាស្ត្រ ពិភព លោក របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ដើម្បី លើក កម្ពស់ តម្លា ភាព សាធារណៈ កាន់ តែ ប្រសើរ ទៅ លើ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ ទិន្នន័យ ការងារ ចូដាន់ កាន់ តែ ប្រសើរ កំពុង ត្រូវ បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ នៅ លើ កំពង់ ផែ តម្លា ភាព ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។ កំពង់ផែ តម្លាភាព ធ្វើ ការ រក ឃើញ សំខាន់ៗ ពី ការ វាយ តម្លៃ ការងារ ឲ្យ បាន ប្រសើរ ជា សាធារណៈ ដោយ បង្ហាញ ថា រោងចក្រ ណា មួយ ត្រូវ បាន រក ឃើញ ថា «មិន អនុលោម តាម› លើ បញ្ហា ដូច ជា សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព ការងារ កុមារ ការ បង្ខំ ឲ្យ ធ្វើ ការ រើសអើង សំណង កម្មករ កិច្ចសន្យា និង សេរីភាព នៃ សមាគម។

ធនធាន ដែល អាច ទាញ យក បាន នេះ មាន ចម្លើយ ចំពោះ សំណួរ ដែល ត្រូវ បាន សួរ ជា ញឹក ញាប់ បំផុត ទាក់ ទង នឹង ការ រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ ។

ទាញយក Resourse

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។