Ros Sokheng

Ros Sokheng

Quản lý tài chính và hành chính
Kết nối:

Phnôm Pênh, Campuchia

Quỹ đạo nghề nghiệp của Sokhang nằm giữa cả khu vực tư nhân và công cộng. Ông đến BFC vào năm 2008 sau hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính và tài khoản cho khu vực tư nhân và các cơ quan phát triển bao gồm UNFPA, KHANA, Caritas International và các công ty tư nhân khác. Sokheng có bằng cử nhân Kế toán và Tài chính năm 2000 và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2002 tại Đại học Quản lý Quốc gia.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.