Kidist Chala

Kidist Chala

Trưởng Chương trình Thúc đẩy Việc làm Bền vững và Công nghiệp hóa Hòa nhập

Addis, Ethiopia

Kidist Chala là Trưởng Chương trình Thúc đẩy Việc làm Bền vững và Công nghiệp hóa Hòa nhập kể từ tháng Giêng năm 2019. Better Work là một trong những hợp phần chính của Chương trình toàn diện và phối hợp này của ILO, được thành lập nhằm thúc đẩy việc làm bền vững và công nghiệp hóa bao trùm trong các lĩnh vực ưu tiên ở Ethiopia.Trước vai trò này, Kidist đã gia nhập ILO CO Addis Ababa với tư cách là Cố vấn trưởng (CTA) vào năm 2016. Là một CTA, cô đã làm việc trong một dự án cải thiện quan hệ lao động, điều kiện làm việc và năng suất trong ngành dệt may. Bà chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các sản phẩm của dự án, bao gồm quản lý nhân viên, sự tham gia của các bên liên quan, huy động nguồn lực, truyền thông chiến lược và quan hệ nhà tài trợ. Trước khi đảm nhận vai trò này, bà đã làm việc với ILO CO Addis Ababa giám sát việc thiết kế và thực hiện các Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững và UNDP.

Kidist có bằng thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Glasgow, Scotland, với chuyên ngành Kinh tế Phát triển. Mục tiêu của cô là củng cố và sử dụng kinh nghiệm của mình để thúc đẩy việc làm bền vững và ảnh hưởng đến các chính sách thông qua các cuộc đối thoại dựa trên bằng chứng.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.