Quấy rối tình dục tại nơi làm việc: Thông tin chi tiết từ ngành may mặc toàn cầu

26 Tháng Sáu 2019

Bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc là vi phạm các quyền cơ bản của con người. Chúng có tác động tiêu cực sâu sắc đến sức khỏe, phúc lợi và năng suất của người lao động.

Kinh nghiệm của Better Work trong ngành may mặc toàn cầu, nơi nhiều người lao động bị ảnh hưởng bởi bạo lực và quấy rối - đặc biệt là quấy rối tình dục - cung cấp một góc nhìn độc đáo về cách xác định, giám sát và ngăn chặn các hành vi lạm dụng loại này.

Bản tóm tắt này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận của chương trình để giải quyết các điều kiện cơ bản dẫn đến quấy rối tình dục và các phương pháp sáng tạo được sử dụng để đánh giá tỷ lệ mắc bệnh. Báo cáo cũng nêu chi tiết một số chương trình phòng ngừa mà Better Work đã đưa ra và xem xét tác động của chúng.

Tải xuống tóm tắt

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.