Tác động của công việc tốt hơn đối với hiệu suất của công ty

3 Tháng Chín 2018

Phân tích cập nhật và liên tục dữ liệu Better Work từ ba chương trình quốc gia cho thấy câu chuyện về lợi ích kép cho người lao động và người sử dụng lao động của họ trong quá trình nhà máy đăng ký tham gia Better Work. Việc tuân thủ các quy định về tiền lương tăng theo thời gian, dẫn đến tăng lương mang về nhà cho người lao động. Đồng thời, lợi nhuận ròng của cùng một công ty tăng, tổng hợp. Các động lực chính của những hiệu ứng này liên quan đến quan hệ chuỗi cung ứng – các nhà máy của Better Work đã nhận được quy mô đơn đặt hàng lớn hơn, khả năng tiếp cận người mua nhiều hơn và giá cao hơn từ người mua chính theo thời gian do tham gia chương trình. Những hiệu ứng này được củng cố bởi năng suất lao động cao hơn, và trong trường hợp của Jordan, danh tiếng được cải thiện như một điểm đến tìm nguồn cung ứng thúc đẩy tăng trưởng của toàn ngành trong giai đoạn nghiên cứu, mang lại lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp.

Tải xuống tóm tắt

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.