• Công cụ và hướng dẫn

Áp phích Thỏa ước tập thể 2019

29 Tháng Chín 2020

Better Work Jordan, phối hợp với Tổng Công đoàn Lao động trong ngành dệt may, may mặc & quần áo, đã sản xuất các áp phích thông tin về các điều khoản chính của Thỏa thuận thương lượng tập thể (CBA) với sự hỗ trợ tài chính của Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC).

Được hỗ trợ bởi Better Work Jordan, CBA toàn ngành kéo dài ba năm đã được ký kết vào tháng 11 năm 2019 giữa các nhà tuyển dụng do Hiệp hội các nhà xuất khẩu hàng may mặc, phụ kiện & dệt may Jordan (J-GATE) và Hiệp hội chủ sở hữu các nhà máy, xưởng và hàng may mặc (AOFWG) và công nhân đại diện bởi Tổng Công đoàn Công nhân trong các ngành dệt, may mặc và quần áo Jordan (GTU). Các áp phích có sẵn bằng năm ngôn ngữ (tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Bangla, tiếng Sinhala và tiếng Hindi) để dễ dàng tham khảo cho cả công nhân Jordan và công nhân từ nước ngoài.

Vui lòng tìm các áp phích từ đây:

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.