Cập nhật pháp luật số 1, 2013: Mức lương tối thiểu 2013

12 Tháng Tư 2013

Tài liệu này chứa hướng dẫn của Better Work về Thủ tục lương tối thiểu.  Nó dựa trên Luật Lao động Indonesia và các quy định.

TẢI XUỐNG

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.