Indonesia Cập nhật pháp lý #1, 2012

11 Tháng mười hai 2012

Thông tư của Tổng Giám đốc về thúc đẩy quan hệ lao động và an sinh xã hội của người lao động từ Bộ trưởng Bộ Nhân lực và Di cư, Cộng hòa Indonesia, số B.31 / PHIJSK / I / 2012 về việc thực hiện quyết định của tòa án hiến pháp số 27 / PUU-IX / 2011.  Thông tư này quy định cụ thể đối với các công ty ký hợp đồng thầu lại một phần công việc của mình cho công ty khác thông qua hợp đồng lao động hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ khác, theo quy định tại Điều 64, Điều 65 và Điều 66 Luật Nhân lực số 13 năm 2003.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.