• Công cụ và hướng dẫn

Công cụ đánh giá tuân thủ của Jordan cho các lĩnh vực phi may mặc (Kỹ thuật)

5 Tháng Tư 2018

Công cụ đánh giá tuân thủ (CAT) của Better Work được Better Work Enterprise Advisors sử dụng để đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi và luật lao động quốc gia.

CAT bao gồm các tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi và điều kiện làm việc. Hai cấp độ đầu tiên—cụm và điểm tuân thủ—được thiết lập trên toàn cầu. Cấp độ thứ ba bao gồm các câu hỏi phản ánh bối cảnh địa phương. Cấu trúc phân loại này cho phép một cách tiếp cận nhất quán trên toàn cầu, đồng thời đảm bảo rằng các câu hỏi giải quyết việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý quốc gia và các tiêu chuẩn được thiết lập.

Better Work Jordan đã điều chỉnh CAT của mình cho ba lĩnh vực phi may mặc - hóa chất, kỹ thuật và nhựa. Việc điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Better Work Jordan mở rộng sang các lĩnh vực phi may mặc theo sáng kiến quy tắc xuất xứ đơn giản hóa của EU cho Jordan.  Các lĩnh vực được lựa chọn dựa trên tiềm năng của họ để hưởng lợi từ hiệp định thương mại của EU và tham vấn với các bên liên quan trong nước và quốc tế.

Ấn phẩm này được sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu. Nội dung của nó là trách nhiệm duy nhất của Better Work Jordan và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh châu Âu.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.