• Công cụ và hướng dẫn

Hướng dẫn về Luật Lao động Jordan cho ngành may mặc

29 Tháng Bảy 2013

Better Work Jordan là chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Chương trình bắt đầu tiến hành các dịch vụ đánh giá và tư vấn vào năm 2008. Mục đích của chương trình này là thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong ngành may mặc của Jordan bằng cách tăng cường hiệu quả kinh tế ở cấp doanh nghiệp và cải thiện việc tuân thủ luật lao động Jordan và các công ước quốc tế về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Chương trình có Ủy ban Cố vấn Dự án (PAC) bao gồm đại diện của chính phủ Jordan cũng như các tổ chức lao động và sử dụng lao động.

Chương trình Better Work xây dựng cơ chế đối thoại xã hội và hợp tác hiệu quả tại nơi làm việc làm cơ sở cho sự phát triển bền vững. Để đạt được điều này, người sử dụng lao động và người lao động phải có đầy đủ kiến thức về quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật. Do đó, việc phổ biến thông tin liên quan đến pháp luật lao động cho các bên liên quan là không thể thiếu.

Hướng dẫn này được chuẩn bị bởi Better Work Jordan với mục đích cung cấp thông tin cơ bản liên quan đến luật lao động Jordan một cách dễ hiểu cho các độc giả khác nhau. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm này sẽ là một đóng góp hiệu quả cho việc xây dựng tuân thủ xã hội, quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc thân thiện, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như cho xã hội.

TẢI TÀI NGUYÊN

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.