Tài liệu thảo luận 2: Làm thêm giờ, công nhân và năng suất quá mức

19 Tháng Năm 2011

Bằng chứng và ý nghĩa đối với công việc tốt hơn

Bài viết tập trung vào mối quan hệ giữa "làm thêm giờ quá mức" (được định nghĩa là giờ làm việc có hậu quả tiêu cực đối với người lao động) và năng suất lao động, xem xét ý nghĩa của thời gian làm việc dài đối với hiệu suất của nhà máy. Các biện pháp thực tế để giảm thời gian làm thêm giờ quá mức sau đó được trình bày, chẳng hạn như hệ thống quản lý hợp lý, cải tiến cấu trúc, chương trình đào tạo và giáo dục, và các khuyến nghị phù hợp cho các bên liên quan khác nhau. Cuối cùng, bài viết nhấn mạnh sự liên quan của vấn đề đối với việc thiết kế và vận hành chương trình Better Work.

TẢI GIẤY

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.