Tăng cường tính toàn vẹn cấu trúc của các tòa nhà ký túc xá trong ngành may mặc của Jordan - Giai đoạn II (Nhiệm vụ 4)

5 Tháng Một 2022

"Tiêu chuẩn khắc phục khiếm khuyết trong các tòa nhà ký túc xá hiện có và thiết kế các tòa nhà ký túc xá mới" là nhiệm vụ thứ tư và cuối cùng được giao cho Engicon, trong Giai đoạn II của dự án Better Work Jordan (BWJ) "Tăng cường tính toàn vẹn cấu trúc của các tòa nhà ký túc xá trong ngành may mặc của Jordan".

Xuất phát từ niềm tin rằng điều kiện sống tốt là quyền của tất cả người lao động, và nó tỷ lệ thuận với việc nâng cao năng suất của họ và kết quả là mang lại lợi ích cho toàn bộ doanh nghiệp, dự án nhằm mục đích thiết lập các hướng dẫn liên quan đến việc đánh giá và giảm thiểu các khiếm khuyết đối với các biện pháp an toàn và sức khỏe nhất định trong ký túc xá hiện có, cũng như xây dựng các quy định thiết kế liên quan đến việc xây dựng ký túc xá mới trong tương lai, để đảm bảo khắc phục các khiếm khuyết đã được xác định trước đó có thể gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của người lao động cư trú.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO

لتنزيل التقرير باللغة العربية من هنا

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.