Tài liệu thảo luận 11: Vai trò của chủ nghĩa tư bản đa dạng trong ngành may mặc Việt Nam

22 Tháng Bảy 2013

Phiên dịch (Không) Tuân thủ

Phân tích cho thấy bối cảnh thể chế lãnh thổ không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với việc tuân thủ tiêu chuẩn lao động. "Hiệu ứng chủ nghĩa tư bản đa dạng" được giảm thiểu bởi một số yếu tố, tức là sự thiên vị lựa chọn, khó khăn trong việc phân loại một số nền kinh tế nhất định, không nhận thức đầy đủ về bối cảnh thể chế của Việt Nam và tác động cấu trúc của mạng lưới cung ứng hàng may mặc. Ngoài ra, bài viết đi sâu vào hồ sơ của Better Work Việt Nam để điều tra các lĩnh vực phổ biến nhất về việc không tuân thủ trong các nhà máy đạt điểm cao nhất và kém nhất, và nhận thấy rằng các nhà máy "tốt hơn" có quy mô lớn hơn và cũng có mức độ tham gia sáng kiến của nhiều bên liên quan cao hơn.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.