Tài liệu thảo luận 39: Tuân thủ xã hội có mang lại lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp không? Bằng chứng từ Better Factories Campuchia

Tháng Mười 15 2020

Bài viết này trình bày những phát hiện từ một thí nghiệm thực địa được thực hiện trong giai đoạn 2015-2018 đo lường tác động của Better Factories Campuchia đối với lương công nhân, giờ làm việc, mối quan tâm công việc, sự hài lòng trong cuộc sống và năng suất. Chương trình này được cho là dẫn đến giảm giờ làm việc giữa các công nhân trong khi tăng lương mang về nhà. Năng suất tăng, mặc dù không nhanh như tiền lương. Phân tích đóng góp vào tài liệu về việc thiết lập tác động tích cực của tuân thủ xã hội đối với năng suất và phúc lợi của người lao động, và đo lường sự phân phối lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.