• Công cụ và hướng dẫn

Mẫu công cụ đánh giá tuân thủ- BWJ

12 Tháng Hai 2014

Công cụ đánh giá tuân thủ (CAT) được Better Work Enterprise Advisors sử dụng để đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi và luật lao động quốc gia.  Tài nguyên có thể tải xuống là một ví dụ về CAT của Better Work Jordan.

Mục tiêu của Better Work là giảm nghèo ở Jordan bằng cách mở rộng cơ hội việc làm bền vững trong lĩnh vực may mặc. Chương trình cũng nhằm mục đích cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành bằng cách nâng cao hiệu quả kinh tế ở cấp doanh nghiệp và bằng cách cải thiện việc tuân thủ luật lao động Jordan và các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO.

TẢI XUỐNG MẪU CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.