Better Work Jordan: Bản tin Tháng Một-Tháng Ba 2011

6 Tháng Tư 2011

Trong bản tin mới nhất của mình, Better Work Jordan điểm lại những điểm nổi bật trong các hoạt động của mình từ tháng Giêng đến tháng Ba năm 2011.

Trong vấn đề này:

♦ Better Work Jordan và Bộ Lao động xây dựng quan hệ đối tác

♦ Các bên liên quan cam kết xây dựng chiến lược việc làm và đầu tư cho ngành may mặc

♦ Better Work Jordan triển khai đào tạo quản lý nguồn nhân lực và đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

TẢI BẢN TIN

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ

  • Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "name" trên null trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php trên dòng 154

  • Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "name" trên null in /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 155

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.