• Tóm tắt nghiên cứu

Đánh giá tác động của Better Work Jordan (Báo cáo của người quản lý)

19 Tháng Hai 2014

Báo cáo này cung cấp thông tin về xu hướng quản lý trong ngành may mặc Jordan bằng cách so sánh các phản hồi theo thời gian từ các tổng giám đốc trong các nhà máy may mặc.  Nó cũng nắm bắt các xu hướng theo thời gian trong nhận thức của người quản lý nhà máy về những thách thức đối với thành công kinh doanh và lập kế hoạch đổi mới sản xuất của họ.

Một quan hệ đối tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Better Work Jordan đã được khởi động vào tháng 2 năm 2008. Mục tiêu của nó là giảm nghèo ở Jordan bằng cách mở rộng cơ hội việc làm bền vững trong lĩnh vực may mặc. Chương trình cũng nhằm mục đích cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành bằng cách cải thiện việc tuân thủ luật lao động Jordan và các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO và bằng cách nâng cao hiệu quả kinh tế ở cấp doanh nghiệp.

TẢI TÀI NGUYÊN

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.