Chiến lược giới của Better Work Jordan: Báo cáo và cập nhật tiến độ năm 2021

Tháng Mười Một 29 2021

Đạt được bình đẳng giới là mục tiêu chính cả quốc tế và ở Jordan, nơi chính phủ cam kết thu hẹp khoảng cách bình đẳng giới vào năm 2030. Giải quyết bất bình đẳng giới đặc biệt quan trọng trong ngành may mặc, nơi hầu hết người lao động là phụ nữ, đặc biệt là những người làm công việc lương thấp và kỹ năng thấp. Giới là một lăng kính quan trọng đối với Better Work Jordan và bốn trụ cột của chiến lược giới (không phân biệt đối xử, công việc được trả lương và chăm sóc, tiếng nói và đại diện, phát triển lãnh đạo và kỹ năng) nhắm vào các lĩnh vực khác nhau cần hỗ trợ thêm cho nam giới và phụ nữ.

Đây là đánh giá thường niên thứ hai về chiến lược giới của Better Work Jordan. Báo cáo đầu tiên, được công bố vào tháng 10/2020, đánh giá tiến độ trên bốn trụ cột của chiến lược giới trong nửa đầu năm 2020. Báo cáo này chọn nơi báo cáo cuối cùng đã dừng lại, bao gồm các hoạt động và cập nhật từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.