Diễn đàn người mua thường niên lần thứ 8 của Better Work Jordan

3 Tháng Năm 2016

Attending the Eighth Annual Better Work Jordan Buyers' Forum, international buyers, as well as local and international garment sector stakeholders, discussed in Amman ‪on April 13 ways to achieve new milestones in the working and living conditions of the sector's workers, building capacities for the national constituents, including Syrian refugees among the workforce, improving the country's competitiveness, và lĩnh vực nói chung.

Một quan hệ đối tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Better Work Jordan đã được khởi động vào tháng 2 năm 2008. Mục tiêu của nó là giảm nghèo ở Jordan bằng cách mở rộng cơ hội việc làm bền vững trong lĩnh vực may mặc. Chương trình cũng nhằm mục đích cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành bằng cách cải thiện việc tuân thủ luật lao động Jordan và các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO và bằng cách nâng cao hiệu quả kinh tế ở cấp doanh nghiệp.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.