• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp tuân thủ hai năm một lần lần thứ 18

1 Tháng Năm 2019

Better Work Haiti đã công bố Báo cáo tổng hợp lần thứ 18 theo Luật Cơ hội bán cầu Haiti thông qua khuyến khích hợp tác (HOPE) II, cung cấp thông tin minh bạch về tình trạng điều kiện làm việc và tiêu chuẩn lao động trong ngành may mặc hiện nay. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ các nhà máy được đánh giá từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, tập hợp các phát hiện tuân thủ định lượng với bằng chứng định tính từ công việc tư vấn và đào tạo hàng ngày trong các nhà máy.

Về các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các phát hiện không tuân thủ mới chỉ được xác định trong cụm tự do hiệp hội và thương lượng tập thể, cho kỳ báo cáo này.  Tỷ lệ không tuân thủ đối với cụm bù tăng nhẹ so với chu kỳ trước.

Better Work Haiti đang tìm cách củng cố và cải thiện sự hợp tác với các đối tác an sinh xã hội, MAST, ONA và OFATMA để đảm bảo rằng những vấn đề này được giải quyết một cách bền vững hơn.   Mặc dù có sự giảm nhẹ về tỷ lệ không tuân thủ chung đối với cụm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tỷ lệ không tuân thủ đối với cụm này vẫn còn cao trong ngành may mặc Haiti (trung bình 72%). Mức độ cao nhất về việc không tuân thủ trong cụm đó vẫn liên quan đến việc chuẩn bị khẩn cấp, dịch vụ y tế &; sơ cứu, hóa chất và các chất độc hại và các điểm tuân thủ môi trường làm việc và bảo vệ người lao động.

Mặc dù Better Work Haiti tiếp tục cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn để giải quyết những điểm này trong những năm qua, tỷ lệ nghỉ việc cao ở hầu hết các nhà máy cho cán bộ ATVSLĐ và các thành viên ủy ban ATVSLĐ dường như là một trong những thách thức chính để thực hiện các hệ thống quản lý ATVSLĐ bền vững tại các nhà máy tham gia. Ngoài ra, các chính sách ATVSLĐ không phải lúc nào cũng được quản lý cấp cao tán thành, đó là một lý do khác khiến các quy định liên quan đến chuẩn bị khẩn cấp không được thực thi đúng cách trong các nhà máy.  Better Work Haiti thúc đẩy và khuyến khích quyền sở hữu của các nhà máy để quản lý phù hợp hơn các vấn đề môi trường làm việc. Chia sẻ thông tin và các sáng kiến chung với các cơ quan an sinh xã hội có xu hướng ảnh hưởng đến quan điểm của họ để cải thiện khả năng tiếp cận của người lao động với các dịch vụ y tế và sơ cứu.

Tải báo cáo xuống để tìm hiểu thêm.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.