• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp tuân thủ hai năm một lần lần thứ 16

10 Tháng Năm 2018

Better Work Haiti đã công bố Báo cáo tổng hợp lần thứ 16 theo Luật Cơ hội bán cầu Haiti thông qua khuyến khích hợp tác (HOPE) II, cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Báo cáo tổng hợp lần thứ 16 này là bức tranh toàn diện nhất hiện nay về hiệu suất tuân thủ của các nhà máy may mặc xuất khẩu ở Haiti. Nó bao gồm dữ liệu của 23 nhà máy được đánh giá từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 và thông tin bổ sung về môi trường mà các nhà máy này hoạt động. Chương trình Better Work ở Haiti đã theo dõi ngành từ năm 2009 và có thể quan sát tiến độ làm thêm giờ và những thách thức vẫn tồn tại.

Tải xuống báo cáo đầy đủ để tìm hiểu thêm.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.