Báo cáo Chiến lược Bangladesh của Better Work: Giai đoạn II (2018-2021)

Tháng Mười Một 19 2019

Báo cáo Chiến lược hướng dẫn những nỗ lực của BWB nhằm tối đa hóa tác động tích cực của mình đối với việc tuân thủ xã hội và khả năng cạnh tranh trong các nhà máy may mặc và rộng hơn là hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành may mặc làm sẵn (RMG).

Vào tháng 2019 năm XNUMX, Better Work Bangladesh (BWB) đã tiến hành một loạt các cuộc tham vấn với các bên liên quan trong ngành may mặc Bangladesh để đánh giá nhận thức về chương trình và các dịch vụ mà nó cung cấp, đồng thời xác định các ưu tiên cho Giai đoạn II (2018-2021) về sự phát triển của nó, phù hợp với chiến lược toàn cầu của Better Work.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.